Artykuł w „ŻW” dotyczący wydłużenia buspasa na Trasie Łazienkowskiej

Artykuł Konrada Majszyka w Życiu Warszawy dotyczący wydłużenia buspasa na Trasie Łazienkowskiej:

http://www.zw.com.pl/artykul/10,473728_Dluzszy_buspas_w_korytarzu.html

W lutym 2010 r. odbyła się sesja Rady Dzielnicy na której przyjęliśmy stanowisko dot. istniejącego buspasa na Trasie łazienkowskiej. Prosiliśmy w nim min. o przedstawienie raportu związanego z analizą efektywności buspasa na Trasie Łazienkowskiej. Przedstawiona analiza przeprowadzona na zlecenie ZTM jest zadowalającą odpowiedzią na nasze pytania.

Komentarze